DESENCAMINAR

(fig.)

portar (algú) pel mal camí SV, fer que algú es captingui malament, que segueixi una orientació moralment condemnable, que s’extraviï, etc.

Aquest noi està portant el meu fill pel mal camí; la veritat és que em preocupa molt la seva actitud

torçar (algú) del camí dret

anar per mal camí (inv.)

torçar (algú) del camí dret SV, desencaminar / fer que algú es captingui malament, que segueixi una orientació moralment condemnable, que s’extraviï, etc. (Fr, *)

La Laia va torçar en Jaume del camí dret i va fer que deixés la carrera

portar (algú) pel mal camí

anar per mal camí (inv.), anar pel camí dret (inv.), el camí dret (p.ext.)