DESENCADENANT

no moure un dit sense que SV, no fer res sense que passi tal cosa

És tan bonica que no mou un dit sense que tots els companys la vulguin complaure / El noi no mou un peu que sa mare no l’escridassi / Sense moure un dit, ha aconseguit tenir tothom en contra (També s’usa amb el nom peu) (*, EC, *)