DESEMPARAT

no saber a quina porta trucar SV, no saber a qui recórrer (R-M)

Ha abusat tant dels amics que ja no sap a quina porta trucar, tots se’l treuen de sobre / Estava perdut, no sabia a quina porta trucar

no tenir parent ni darent, no tenir parent ni benvolent, no saber a quina paret tocar

tancar-se-li les portes (a algú) (p.ext.)

no tenir parent ni benvolent SV, estar molt sol, no tenir ningú disposat a ajudar, a protegir (A-M)

En aquell moment em vaig adonar que no tenia parent ni benvolent; que ningú no podia ajudar-me

no tenir parent ni darent, no saber a quina porta trucar

no tenir parent ni darent SV, estar desemparat / estar molt sol, no tenir ningú disposat a ajudar, a protegir (R-M, *)

No pot recórrer a ningú; no té parent ni darent que el puguin ajudar (R-M)

no tenir parent ni benvolent, no saber a quina porta trucar

[darent: mot no registrat a l’IEC]

quedar al mig del carrer SV, (quedar) sense protecció (R-M)

Si segueix amb aquesta actitud es quedarà al mig del carrer / Diuen que és molt jugador i que qualsevol dia es trobarà al mig del carrer, perquè ho haurà perdut tot (També s’usa amb el verb trobar) (*, R-M)

quedar tirat

quedar tirat SV, algú, quedar-se sense empara, assistència o ajut

Se m’ha espatllat el cotxe al mig de l’autopista i m’he quedat tirat

quedar al mig del carrer

deixar (algú) tirat (inv.)

sol com un arbre sense fulles SA, [quedar] molt sol o desemparat (A-M)

Quan el va deixar la seva xicota es va quedar sol com un arbre sense fulles (També s’usa ometent l’adjectiu)

sol i vern, més sol que la una, més sol que una ostra, sol com un mussol, sol com un pregadéu de rostoll, sol com una òliba

tancar-se-li les portes (a algú) O, negar-se-li a algú tot ajut, etc. (IEC)

Des que el van fer fora de la feina d’aquella manera, se li han tancat les portes professionalment parlant (També s’usa amb la forma tancar-se-li totes les portes (a algú))

haver-hi camp per córrer (ant.), no saber a quina porta trucar (p.ext.)