DESEMBUTXACAR

gratar-se la butxaca SV, desprendre diners (IEC)

Li ha tocat gratar-se la butxaca i donar diners per fer-me un regal / És un garrepa: mai no es grata la butxaca

afluixar la bossa, gratar-se la bossa, afluixar la moma, afluixar els cordons, afluixar l’armilla, treure la bossa, afluixar la mosca, allargar els cordons