DESDENYAR

cagar-s’hi SV, expressió usada per a menysprear alguna cosa

Allò que va dir era per cagar-s’hi / Si em toca fer això, m’hi cago