DESDENTEGAT

tenir queixals de gall SV, desdentegat / a algú, mancar-li totes les dents o la major part de les dents (Fr, *)

Aquest nen té queixals de gall, per això encara menja farinetes