DESCURADAMENT

a la bona de Déu SP, de qualsevol manera, a l’abandó / [fer alguna cosa] no seguint cap norma, pla, etc., deixant-se anar a l’atzar (A-M, IEC)

Encara no sé com li han viscut, aquests arbres; els va plantar a la bona de Déu, sense atendre al temps favorable ni adobar la terra (R-M)

a la babalà

així com així SAdv, sense gran atenció / de qualsevol manera, a la babalà (A-M, EC)

Aquestes coses no es fan així com així, no (A-M)

de qualsevol manera, a la babalà, a la lleugera

com Déu vol SAdv, [alguna cosa, anar] de qualsevol manera (IEC)

Hi ha un desordre espantós, en aquella casa; tot va com Déu vol / Aquesta empresa va com Déu vol! (R-M, EC)

de qualsevol manera, fet i deixat estar, tot cau i tot penja

com Déu mana (ant.)

de qualsevol manera SP, sense mirament (R-M)

Tot ho fa de qualsevol manera i després es queixa que no li queda bé (R-M)

tal com raja; de bursada; a cops de puny; barrim-barram; a tort i a dret; fet i deixat estar; a arraps; barrip-barrap; com Déu vol; a la brava; de mala manera; a les males; a mal so; així com així; allà va, que trona

a corre-cuita (p.ext.), d’estar per casa (p.ext.), d’arrapa i fuig (p.ext.), a sac (p.ext.)

fet i deixat estar SCoord, fet de qualsevol manera, sense mirament (A-M)

Aquest treball està fet i deixat estar: no està gens ben redactat

de qualsevol manera, com Déu vol, fet amb el cul, no tenir nas a la cara (alguna cosa)

pensat i fet (p.ext.), a patolls (p.ext.)

patrip-patrap SAdv, fet sense posar-hi la cura deguda

Mira-t’hi més a fer els llaços i no els facis patrip-patrap, que queden molt lletjos i no els vendrem

barrip-barrap, barrim-barram, a arraps

[patrip-patrap: reduplicatiu no registrat a l’IEC]

tal com cau SAdv, sense mirament (R-M)

Ell no té gens de compte amb el parlar; tot ho diu tal com cau i a vegades resulta impertinent (R-M)

de qualsevol manera, tal com raja, tal com surt, tal com sona

tot cau i tot penja SCoord, tot està descuidat, enmig de gran indiferència (A-M)

En aquesta casa tot cau i tot penja, convé fer-hi dissabte

com Déu vol

[Mall. (A-M)]