DESCORTÈS

de mal to SP, d’una manera poc educada, descortesa, grollera

És de mal to parlar amb la boca plena / Aquesta manera de rebre’t trobo que és de molt mal to (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival) (*, IEC)

de mal gust

de bon to (ant.), de bon gust (ant.), home de pocs brocs (p.ext.)

fer un lleig (a algú) SV, tenir una descortesia o indelicadesa envers algú

Va fer un lleig a en Pere, dient-li que no acceptava la seva invitació

fer un mal paper (a algú)

fer un mal paper (a algú) SV, actuar així com caldria no actuar, obrar malament (A-M)

L’encarregat sap que véns de part meva: així doncs, no facis un mal paper, que m’hi jugo el prestigi (També s’usa amb la forma fer mal paper (a algú))

fer mala cara (a algú), fer un lleig (a algú)

fer un bon paper (a algú) (ant.)