DESCONSIDERAR

no donar un diner de SV, considerar algú o alguna cosa perduda / no tenir-lo en consideració (A-M, *)

No hauria donat un diner de tu / No donaria un diner d’un home com ell / No donaries un diner d’aquell cotxe

no donar-ne dos duros de

no donar un diner per (v.f.)