DESCONFIAR

a bon sant t’encomanes O, expressió emprada per a indicar a algú que no es refiï d’algú altre / dit a algú per prevenir-lo que no es refiï d’algú altre (IEC, EC)

Li has preguntat l’adreça a la meva germana? A bon sant t’encomanes! Ella no té gaire memòria / —Esta vesprada tronarà. Podries vindre a fer-me companyia. —A bon sant t’encomanes! Jo tinc molta por a les tempestes

a bona porta t’agafa la fam (p.ext.)

anar venut SV, no poder-se fiar d’allò que s’ha d’emprar, de les persones que l’envolten, etc. (IEC)

Amb aquests frens vas venut / Aniria venut si jo ara descobrís que alguns companys de la feina estan implicats en un afer il·legal (També s’usa amb el verb estar i amb el modificador ben en posició preadjectival) (EC, *)

guardar-se un roc a la faixa SV, estar a la defensiva / obrar amb gran precaució, procedir cautament (R-M, *)

Sempre vas de bona fe, però ell es guarda un roc a la faixa; no es queda mai sense contestar els malintencionats (R-M)

anar amb el roc a la faixa, guardar la mà a la faixa, a la defensiva

mirar (algú) de cua d’ull SV, tenir prevenció, malvolença (envers algú) (IEC)

Tothom mirava el nou governador de cua d’ull; ningú no confiava en ell / Tothom mirava de cua d’ull aquell foraster que rondava pel poble feia tres dies (*, R-M)

mirar (algú) de reüll, mirar (algú) malament, no fiar-se ni de la seva ombra, anar l’ull al bou

tapar-li el cap (a algú) (p.ext.)

mirar (algú) malament SV, tenir en mal concepte (R-M)

Al despatx miren la secretària malament perquè es rumoreja que té un afer amb el director / Tothom el mira malament d’ençà del desfalc que va fer (*, R-M)

mirar (algú) de cua d’ull, mirar (algú) de reüll

tapar-li el cap (a algú) (p.ext.)

no cridar SV, no donar una cosa per segura (R-M)

Et sembla que podràs acabar la feina a l’hora, però no cridis / Dius que aquesta tarda podràs treballar tranquil·lament, però no cridis massa, que encara pot venir algú a destorbar-te / Avui ho has encertat, però no cridis gaire perquè no saps què passarà demà (*, R-M, *)

tocar ferro (p.ext.)

no fiar-se ni de la seva ombra SV, desconfiar excessivament (Fr)

Va quedar tan escarmentat que ara no es fia ni de la seva ombra (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

mirar (algú) de reüll, mirar (algú) de cua d’ull, anar l’ull al bou

tapar-li el cap (a algú) SV, perdre la confiança a algú / perdre-li la confiança o el bon concepte, abandonar-lo per impossible (R-M, A-M)

Eren molt amics, però d’ençà que li va ocultar aquella feta, que li ha tapat el cap; ja no se’n fia gens / Després del que m’ha fet jo li tapo el cap; no és gens com cal (R-M)

mirar (algú) de reüll (p.ext.), mirar (algú) de cua d’ull (p.ext.), mirar (algú) malament (p.ext.)

[Mall. (A-M)]