DESCONEIXENTMENT

sense sabuda (d’algú) SP, ignorant algú alguna cosa / sense ell saber-ho (R-M, IEC)

Segur que han fet això sense sabuda del pare (R-M)

d’amagat (d’algú)

a sabuda (d’algú) (ant.), a coneixença (d’algú) (ant.)