DESCONEIXEMENT

ni idea SConj, expressió usada per a manifestar el nostre desconeixement sobre algun tema

No tinc ni idea de què m’estàs parlant / —Saps alguna cosa de la festa de dijous? —Ni idea (S’usa en contextos negatius)

no saber què es manega (p.ext.)

taula rasa SN, en el llenguatge escolàstic, expressió aplicada a l’ànima o a la ment per a significar (en oposició a l’innatisme) que no posseeix cap idea amb anterioritat a l’experiència i independentment d’ella (EC)

La ment d’un nen és una taula rasa