DESCOFAT

en cabells SP, amb el cap descobert (A-M)

Lo senyor rei… en una cadira real assegut, en cabells, vestit d’una roba de carmesí (A-M)