DESCOBRIR

descobrir el marro SV, descobrir la intenció / descobrir allò que algú portava ocult (R-M, EC)

Li preparaven un engany, però ell va descobrir el marro / Va intentar passar droga per la frontera, però els duaners li van descobrir el marro (R-M, *)

menjar-se la partida

treure (alguna cosa) a la llum (p.ext.), bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (p.ext.), posar (alguna cosa) al descobert (p.ext.)

obrir-li els ulls (a algú) SV, fer veure coses noves (R-M)

La insistència amb què els altres intentaven aquell negoci li va obrir els ulls i s’hi va llançar de ferm; ha estat la seva sort (R-M)

llevar-li la bena dels ulls (a algú)

tapar-li els ulls (a algú) (ant.)

posar (alguna cosa) al descobert SV, mostrar alguna cosa clarament, fer palès

Va posar les seves intencions al descobert / S’ha posat al descobert una xarxa il·legal de prostitució

posar (alguna cosa) de manifest, fer aparès (alguna cosa)

tirar terra damunt (alguna cosa) (ant.), fer mentir (alguna cosa) (p.ext.), descobrir el marro (p.ext.)

posar (alguna cosa) de manifest SV, mostrar clarament, fer palès (IEC)

Aquell incident va posar les seves intencions de manifest / En aquella situació es posa de manifest la solidaritat de tots els afectats per la riuada (*, R-M)

deixar (alguna cosa) en evidència, posar (alguna cosa) al descobert, fer aparès (alguna cosa)

quedar de manifest (inv.), a la vista (d’algú) (p.ext.), a plena llum (p.ext.), fer mentir (alguna cosa) (p.ext.)

tocar la cama del mal SV, descobrir on és la falla d’una qüestió / descobrir la veritat sobre algú o alguna cosa, allò en què flaqueja (R-M, EC)

Quan toqui la cama del mal, sabrà per on orientar aquesta qüestió

punt feble (p.ext.), punt flac (p.ext.), costat feble (p.ext.), el taló d’Aquil·les (d’algú) (p.ext.)

treure (alguna cosa) a la llum SV, fer que es vegi quelcom que estava amagat (R-M)

Va treure aquell secret a la llum / Després de molt investigar, van tenir la satisfacció de treure a la llum uns documents del segle XII que tothom creia perduts (*, R-M)

treure el vel, treure (algú o alguna cosa) de l’oblit

tirar terra damunt (alguna cosa) (ant.), sortir a la llum (inv.), descobrir el marro (p.ext.)

treure el vel SV, fer que se sàpiga alguna cosa

Ha tret el vel que hi havia sobre el passat del seu marit i ha descobert coses inquietants

treure (alguna cosa) a la llum

estendre un vel sobre (alguna cosa) (ant.)

treure la careta (a algú) SV, descobrir el fingiment (R-M)

Cal treure la careta a tots aquells que s’emparen en la llei per fer negocis il·lícits / Gràcies a aquests informes li han tret la careta i l’han expedientat (També s’usa amb el verb llevar) (R-M)

llevar-se la careta (inv.), caçar (algú) in fraganti (p.ext.)