DESCARREGAT

de buit SP, sense portar càrrega, sense passatgers (IEC)

El camió va tornar de buit / El metro anava de buit (R-M, IEC)

en buit SP, dit del funcionament d’una màquina, un motor, un aparell, etc., sense càrrega (EC)

La força d’aquesta màquina en buit és el doble de la força que té quan porta una càrrega