DESCANTELLAR

desenterrar morts SV, parlar inoportunament de coses passades i oblidades (EC)

Té el do de desenterrar morts quan no toca: és molt inoportú

parlar de dogal a casa del penjat, tocar a morts

fer una planxa (p.ext.), anar-se’n de la boca (p.ext.), afluixar la llengua (p.ext.)