DESCANSAT

quedar a pler SV, quedar descansat, alliberat

Li he pegat quatre crits i he quedat a pler (També s’usa amb el modificador ben en posició postverbal)

fer un alè

[Mall.]