DESCAMINAR-SE

perdre el camí SV, errar el camí, no retrobar-lo / esgarriar-se, errar el camí (IEC, EC)

Es van desorientar i van perdre el camí

marrar el camí, perdre sa tramuntana de vista

sortir a camí (ant.), no saber on té la mà dreta (p.ext.)