DESCALÇ

a peu descalç SP, sense calçat / amb els peus descalços (R-M, A-M)

Corria a peu descalç i es va clavar una punxa / Els pescadors rarament van calçats; acostumen d’anar a peu descalç (R-M)

a peu nu

a soleta de mitja (p.ext.)

a peu nu SP, descalç / amb els peus descalços (Fr, *)

Li agradava caminar a peu nu per la platja

a peu descalç

a soleta de mitja SP, sense sabates, calçat només amb mitges o mitjons (A-M)

La Maria, a soleta de mitja, passejava pel jardí / Sempre va a soleta de mitja per tota la casa

en soleta de mitja (v.f.), a peu descalç (p.ext.)