DESBORDAR-SE

sortir de mare SV, desbordar-se / un riu, etc., vessar les seves aigües per damunt de les vores (EC, *)

Amb les pluges el riu ha sortit de mare i ha inundat tots els conreus (També s’usa amb el verb eixir. S’usa normalment amb els noms riu, riera, torrent, etc. com a subjecte)