DESBARRAR

no tocar enlloc SV, no encertar; pensar o dir despropòsits (A-M)

Aquest noi no toca enlloc: no fa res més que dir bestieses

pixar fora de test