DESAVINENT

caure malament (a algú) SV, ésser incòmode, mal avinent (a algú) (A-M)

Sempre cau malament haver de treballar a deshores / Aquesta hora em cau bastant malament perquè he d’anar al dentista, pots donar-me’n una altra? (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

anar malament (a algú), caure tort (a algú)

caure bé (a algú) (ant.)

caure tort (a algú) SV, ésser incòmode, mal avinent (a algú) / caure malament a algú, disgustar-lo (A-M)

A la tarda no puc venir, em cau tort / Cau tort haver de fer aquesta feina per dilluns; és massa just

caure malament (a algú), anar malament (a algú)

caure bé (a algú) (ant.)

venir-li a remà (a algú) SV, desavinent / venir molt malament de fer una cosa (R-M, IEC)

Avui no et portaré el diari perquè passo per un altre carrer i anar al quiosc em ve a remà / Li va a remà anar-hi tan d’hora (També s’usa amb el verb anar i amb les formes venir-li molt a remà (a algú) i venir-li a reremà (a algú)) (R-M, *)

venir-li dreta mà (a algú) (ant.), a contrapèl (p.ext.)