DESATENDAR

llevar el camp SV, alçar les tendes d’un campament (IEC)

Era el moment de llevar el camp, perquè s’apropava l’exèrcit enemic / Van alçar el camp a primera hora (També s’usa amb el verb alçar)