DESASTRE

pitjor que taca d’oli SA, ésser una desgràcia o un mal difícil de remeiar (A-M)

La seva solució va ser pitjor que taca d’oli: encara va empitjorar el problema

bocí de mal pair

os de mal rosegar (p.ext.), oli m’hi ha caigut (p.ext.), fer més mal que un porc solt (p.ext.)