DESASSETJAR

alçar el setge SV, desassetjar / deixar d’assetjar (Fr, *)

Al cap de mig any van alçar el setge de la ciutat (També s’usa amb els verbs aixecar, llevar, etc.)