DESASSENYAT

anar fora de corda SV, anar desencaminat / anar fora de seny, ple d’exaltació passional, principalment d’ira, però també d’alegria, d’entusiasme, etc. (R-M, IEC)

No té cap motiu per comportar-se així, va fora de corda

anar en revolt, treure els peus de solc

anar fora corda (v.f.), pixar fora de test (p.ext.), anar errat de comptes (p.ext.)

cap boig SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

És un cap boig, no fa mai els treballs, com vol aprovar?

cap calent, cap de trons, cap desgavellat, cap fluix, cap verd, cap de pardals, cap buit, cap de fer petar brases

tenir el cap ben posat (ant.)

cap buit SN, [ésser] poc assenyat / sense seny (R-M, IEC)

Si pensa això és que és un cap buit

cap de trons, cap boig, cap fluix, no haver-hi per on agafar (algú), cap sense barret

cap de fer petar brases (p.ext.)

cap calent SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

Sembla un cap calent, però quan el coneixes t’adones que només és l’aparença

cap boig, cap de pardals, cap de trons, cap fluix, no haver-hi per on agafar (algú), cap sense barret

cap de grill SN, cap buit, persona de poc seny (A-M)

Es teu cosí és un cap de grill, sempre fa beneitures

ésser un cascavell (algú)

cap de grills (v.f.)

[Mall. (A-M)]

cap de pardals SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

Sembla un cap de pardals perquè li expliques les coses un miler de vegades i encara no les entén

cap boig, cap de trons, cap fluix, cap calent, ésser un capsigrany

cap de trons SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

Té exàmens i en lloc de concentrar-se a estudiar només pensa a sortir amb els amics, és un cap de trons

cap boig, cap verd, cap buit, cap desgavellat, cap fluix, cap lleuger, ésser un mal cap (algú)

tenir el cap ben posat (ant.)

cap desgavellat SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

Ha fet un avançament en un revolt molt tancat on no es veien els cotxes que venien de cara, és un cap desgavellat

cap boig, cap verd, cap de trons, cap lleuger, ésser un capsigrany, cap sense barret

cap fluix SN, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, IEC)

De dia és una noia molt responsable però quan surt de nit actua com si fos un cap fluix

cap boig, cap calent, cap de pardals, cap de trons, cap lleuger, cap buit

cap lleuger SN, (expressió usada) per a indicar el poc seny, la lleugeresa en les obres (A-M)

El teu germà és un cap lleuger, no para de fer ximpleries i algun dia ho pagarà

coix de l’ala, cap fluix, cap desgavellat, cap de trons, ésser un capsigrany, ésser un cascavell (algú)

cap verd SN, persona sense seny / cap sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental (IEC, A-M)

No posaràs mai seny; ets un cap verd (R-M)

cap de trons, cap desgavellat, cap boig, ésser un capsigrany, ésser un cascavell (algú)

coix de l’ala SA, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental / no tenir seny (*, R-M)

Diu unes coses tan insensates que sembla que sigui coix de l’ala / És coix de l’ala, sempre explica històries que no tenen sentit (R-M)

cap lleuger, faltar-li un bull (a algú), ésser un capsigrany, tenir un perdigó a l’ala

de poc seny SP, assenyat (ant.) / dit per a referir-se a algú que no té en bon ús les facultats mentals (Fr, *)

És un home de poc seny (Només s’usa com a complement dels noms dona, home, persona, etc.)

de seny (ant.)

ésser un capsigrany SV, (ésser una) persona de poc seny, no gens entenimentada (EC)

En Jordi és un capsigrany. No fa les coses que hauria de fer una persona de la seva edat

coix de l’ala, cap verd, cap lleuger, cap desgavellat, cap de pardals, ésser un cascavell (algú)

ésser un cascavell (algú) SV, ésser lleuger, de poc seny (IEC)

Ton germà és un cascavell, fa massa bogeries i algun dia li’n passarà alguna de grossa

ésser un capsigrany, cap verd, cap lleuger, cap de grill

faltar-li un bull (a algú) O, tenir poc seny o enteniment (IEC)

Mira com balla, li falta un bull, si el veiés la seva mare! / Et falta un bull, tu creus que t’has d’enfilar allà dalt per agafar un tros de paper?

faltar-li un cargol (a algú), mancar-li una roda (a algú), tenir un cargol fluix, tenir el quint pis per llogar, coix de l’ala, no tenir dos dits de front, no tenir dos dits de seny, tenir un perdigó a l’ala, tenir un ull de poll al cervell

faltar-li un cargol (a algú) O, no tenir el seny complit

Que et falta un cargol? Creus que és gaire assenyat sortir amb la pluja que cau i sense paraigües? Agafaràs un bon refredat!

faltar-li un bull (a algú), tenir un cargol fluix, tenir el cap als peus

mancar-li una roda (a algú) O, mancar un xic de seny a algú (A-M)

Al teu germà li manca una roda; hauria de centrar-se una mica

faltar-li un bull (a algú), no tenir dos dits de front, no tenir dos dits de seny, tenir un ull de poll al cervell

no tenir dos dits de front SV, tenir poc coneixement / obrar d’una manera molt poc assenyada (R-M, EC)

Això ha fet? Doncs, aquest noi no té dos dits de front! Podia haver provocat una desgràcia / L’Anna no té dos dits de front, és una eixelebrada / Qualsevol que tingui dos dits de front sap veure que això és fals / Vols dir que té dos dits de front? (R-M, *, *, *)

mancar-li una roda (a algú), faltar-li un bull (a algú), no tenir dos dits de seny, no tenir trot ni galop, no tocar-hi, tenir el cap als peus

treure els peus de solc (p.ext.)

no tenir dos dits de seny SV, actuar de manera poc assenyada (IEC)

No té dos dits de seny: és dels qui se’n va de viatge sense saber on passarà la nit / Si hagués tingut dos dits de seny no hauria fet tantes ximpleries en una nit / Creus que té dos dits de seny si condueix havent begut? (També s’usa amb el nom enteniment)

no tenir dos dits de front, mancar-li una roda (a algú), faltar-li un bull (a algú), no tenir trot ni galop, no tocar-hi, tenir el cap ple de vent

treure els peus de solc (p.ext.)

no tenir trot ni galop SV, no tenir seny, ésser insensat (A-M)

Durant l’època que va estar a l’atur no tenia cap obligació i la seva vida no tenia trot ni galop

no tenir dos dits de seny, no tenir dos dits de front

no tocar-hi SV, mancar el seny (EC)

Ja no hi toca gaire / No li facis cas, que no hi toca gaire (EC, *)

no tenir dos dits de front, tenir el cap als peus, tenir el cap ple de serradures, tenir un ull de poll al cervell

tenir el cap als peus SV, no pensar assenyadament (R-M)

Amb això que ha fet prova que té el cap als peus; no ho ha meditat prou (R-M)

no tenir dos dits de front, no tocar-hi, tenir el cap ple de serradures, tenir el quint pis per llogar, tenir un cargol fluix, faltar-li un cargol (a algú)

tocar-hi (ant.), tenir el cap ben posat (ant.), pensar amb els peus (p.ext.)

tenir el cap ple de serradures SV, no tenir seny, ésser irreflexiu (IEC)

Mira quines ximpleries que fa, té el cap ple de serradures

tenir el cap als peus, no tocar-hi, tenir el quint pis per llogar, tenir un cargol fluix, tenir un ull de poll al cervell, tenir el cap ple de vent, no tenir res al cap

tenir el cap ple de vent SV, tenir molt poc seny (A-M)

Ha de madurar, de moment encara té el cap ple de vent

tenir molt de vent al cap, tenir el quint pis per llogar, no tenir dos dits de seny, tenir el cap ple de serradures, no tenir res al cap

tenir el pis mal moblat SV, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental

Darrerament no el veig gaire centrat: té el pis mal moblat. A veure si es posa a fer alguna cosa de profit

tenir el pis no gaire ben moblat

tenir el pis no gaire ben moblat SV, expressió usada per a referir-se a una persona sense seny, que no ha arribat a l’estat de maduresa mental

Aquesta noia té el pis no gaire ben moblat: sembla que no estigui bé del cap

tenir el pis mal moblat

tenir el quint pis per llogar SV, no tenir seny (R-M)

Tan aviat diu una cosa com l’altra; té el quint pis per llogar; mai no ha tingut enteniment ni formalitat (R-M)

tenir un pis per llogar, faltar-li un bull (a algú), tenir el cap ple de serradures, tenir el cap als peus, tenir un cargol fluix, tenir un perdigó a l’ala, tenir el cap ple de vent, tindre’n poc en la cambra de dalt

tenir molt de vent al cap SV, tenir molt poc seny (A-M)

Té molt de vent al cap; potser perquè encara és massa jove

tenir el cap ple de vent, tenir un cargol fluix, cap de vent, no tenir res al cap

cap buit (p.ext.)

tenir un cargol fluix SV, no tenir el seny complit (R-M)

Fa unes coses tan fora de raó que sembla que tingui un cargol fluix (R-M)

faltar-li un bull (a algú), faltar-li un cargol (a algú), tenir el quint pis per llogar, tenir el cap als peus, tenir el cap ple de serradures, tenir molt de vent al cap, tenir un pis per llogar, no haver-hi per on agafar (algú)

tenir un perdigó a l’ala SV, ésser poc assenyat (R-M)

Només cerca de fer-se remarcar i fa tot d’extravagàncies; pobre home, té un perdigó a l’ala (R-M)

tenir un ull de poll al cervell, tenir el quint pis per llogar, coix de l’ala, faltar-li un bull (a algú)

tenir un pis per llogar SV, no tenir el seny complert (A-M)

No li facis gaire cas, té un pis per llogar

tenir el quint pis per llogar, tenir un ull de poll al cervell, tenir un cargol fluix, tindre’n poc en la cambra de dalt

tenir un ull de poll al cervell SV, no tenir prou seny / tenir poc seny (R-M, A-M)

Amb tot això que fa demostra que té un ull de poll al cervell; no ho faria cap persona sensata / Encara ha de madurar molt; té ulls de poll al cervell (També s’usa amb la forma tenir ulls de poll al cervell) (R-M, *)

tenir un perdigó a l’ala, faltar-li un bull (a algú), tenir el cap ple de serradures, no tocar-hi, mancar-li una roda (a algú), tenir un pis per llogar

tindre’n poc en la cambra de dalt SV, tenir poc seny (A-M)

No li facis gaire cas; en té poc a la cambra de dalt

tenir un pis per llogar, tenir el quint pis per llogar

[Val. (A-M)]