DESAPROVACIÓ

ara pla SAdv, exclamació de sorpresa, de desaprovació; renoi! (EC)

Ningú no té auto disponible? Ara pla! Com hi anirem, doncs? / No ha vingut ningú? Ara pla! Com ens ho farem? / Ara pla!, no podem anar d’excursió perquè l’autobús s’ha avariat (R-M, EC, *)

alça, Manela; ves per on; i ara; com hi ha Déu

com hi ha Déu SAdv, expressió de sorpresa i desaprovació (R-M)

Com hi ha Déu! Sí que anirem bé si aquests fan el que diuen! (R-M)

on s’és vist, com s’entén, ara pla

i ara SConj, exclamació que denota negació davant una pregunta, una petició sorprenents / exclamació usada per a expressar desaprovació, refús (EC, IEC)

Després de perseguir-nos volen ajut?, i ara! / Que et deixi la moto, dius? I ara! (EC, IEC)

on s’és vist; alça, Manela; ni somiar-ho; ara pla; ves per on; com s’entén

ves per on O, expressió de sorpresa i desaprovació (R-M)

D’aquesta manera, creus que això està ben fet? Ves per on! / Ara diu que no en sabia res! Ves per on!

mira qui parla, ara pla, i ara