DESAPROFITAR

arrencar un bon nap (d’alguna cosa) SV, dit irònicament de no treure cap profit d’alguna cosa / expressió usada per a indicar que hom no n’ha tret cap profit o no tant com n’esperava (IEC, EC)

Ja veuràs com n’arrencarem un bon nap de la collita, si continua plovent tan fort / Ha tret un bon nap del negoci, perquè creia que obtindria més guanys i no ha estat així / Jo sí que he arrencat un bon nap, aquest mes; resulta que he treballat sense cobrar (El complement preposicional és opcional) (*, *, R-M)

perdre l’estona

treure nyapa (d’alguna cosa) (ant.), pintar-se (alguna cosa) a l’oli (p.ext.)

comptar les bigues SV, no fer res de profit (R-M)

Ha passat moltes hores comptant les bigues i li hauria valgut més aplicar-se a l’estudi (R-M)

perdre el temps (p.ext.)

no eixugar per sol que faci SV, no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s’emprèn / es diu per a indicar que una persona o cosa no té remei ni solució (A-M)

Té una actitud que no eixugarà per sol que faci, no veu mai les bones ocasions / Ara tenia una bona oportunitat de col·locar-se, però no eixuga mai per sol que faci; l’ha deixada perdre (També s’usa amb l’adverbi mai en posició postverbal) (*, R-M)

tenir mal dau (p.ext.), tenir mala estrella (p.ext.), estar de pega (p.ext.)

perdre el pa i el paneret SV, no ocupar-se en res de profit / perdre el temps i el treball; esforçar-se inútilment (R-M, A-M)

Els dos nois grans aprofiten el temps estudiant, però el petit perd el pa i el paneret; no fa mai res de bo (R-M)

perdre el temps, perdre es temps i sa llavor

[Men. (A-M)]

perdre el tren SV, perdre una ocasió favorable (EC)

Tenia l’oportunitat d’agafar aquella feina, però ara ja ha perdut el tren / Si ara deixes escapar una oportunitat com aquesta perdràs el tren, i ho lamentaràs tota la vida (*, R-M)

quedar en terra

fer tard (p.ext.), fer marrada (p.ext.)

perdre l’estona SV, no treure cap profit d’un afer (R-M)

Em posa nerviosa veure com perd l’estona d’aquesta manera

perdre el temps, caçar mosques

quedar en terra SV, perdre l’oportunitat de fer quelcom (R-M)

Quedarem en terra si no ens afanyem / Ja saps que hem de marxar a les sis en punt; a veure si t’adorms i et quedes en terra (*, R-M)

perdre el tren, fer marrada

fer tard (p.ext.)