DESAPRENSIU

no tenir manies SV, dit d’una persona que no té escrúpols / sense escrúpols (*, R-M)

En Joan no té manies a l’hora de perjudicar els altres si ell pot pujar de categoria / Ell no cerca més que el seu propi benefici; és un home sense manies que aprofita totes les ocasions de guany, tant si són lícites com si no (També s’usa amb la forma sense manies) (*, R-M)

mirar prim (ant.), filar prim (ant.), tenir molt morro (p.ext.), tenir molta cara (p.ext.)