DESAPLICAR-SE

prendre’s (alguna cosa) a la fresca SV, no preocupar-se / sense immutar-se per alguna cosa (R-M, IEC)

La seva situació preocuparia a qualsevol altre, però ell tot s’ho pren a la fresca i està ben tranquil / No s’ha capficat gaire amb el divorci dels seus pares, s’ho ha pres a la fresca (També s’usa amb el verb agafar) (R-M, *)

tirar-s’ho tot a l’esquena, tirar-se (alguna cosa) a l’esquena, tirar-se (alguna cosa) al darrere, no alçar el ventrell (d’algú), posar-se el món per barret, tirar-se (alguna cosa) a les espatlles, no posar-se cap pedra al fetge, posar-se de panxa al sol

agafar-se (alguna cosa) a la valenta (ant.), prendre’s (alguna cosa) a pit (ant.), prendre’s (alguna cosa) a dents (ant.), a la lleugera (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) a raons (p.ext.), tenir el fetge gros (p.ext.), tenir un fetge de rajada (p.ext.)