DESANIMAT

amb el cap sota l’ala SP, [trobar-se] sense força, sense ànim (EC)

Després d’aquella mala notícia es va quedar amb el cap sota l’ala tot el dia / Anima’t home! Que sembla que vagis amb el cap sota l’ala (S’usa normalment amb els verbs anar, quedar, etc.)

amb el cap baix, amb el cap cot, amb el cap jup, anar coa baixa

anar-se’n amb un dit en es cul i s’altre a s’orella (p.ext.), anar-se’n cul batut i cara alegre (p.ext.)

anar coa baixa SV, estar desanimat i poc satisfet de si mateix, per haver sofert un fracàs, un desengany, etc. (A-M)

Després d’aquest desengany anirà coa baixa una temporada

anar alís, amb el cap sota l’ala, estar cop-piu, anar per la corda fluixa

anar cua dreta (ant.)

[Mall., Men. (A-M)]

estar cop-piu SV, estar desanimat i poc satisfet de si mateix, per haver sofert un fracàs, un desengany, etc.

Està cop-piu per sa mort de son pare (També s’usa amb el verb anar)

anar coa baixa, anar alís

estar cloc-piu

[Mall., Men.]

sense vida SP, esmorteït / sense vitalitat, sense contingut (R-M, *)

És un bon dibuixant però el seu color és sense vida, fred (R-M)

sense nervi, sense ànima, sense esperit

tenir el dia sis SV, algú, estar en un estat d’ànim que no és bo per a res, que no se’n pot treure res (IEC)

Avui té el dia sis, és un d’aquells dies que no té ganes de fer res

no estar de filis, tenir un mal dia

tenir un bon dia (ant.)

tenir un mal dia SV, expressió usada per a fer referència a l’estat d’ànim, sensacions, etc., desfavorables d’algú en un dia determinat

Avui no et fiquis amb ella, perquè té un mal dia i de seguida es posa a plorar (També s’usa amb la forma tenir una mala hora)

tenir un dia dolent, tenir el dia sis, tenir un dia tonto

tenir un bon dia (ant.), no tenir mala hora mai (ant.), tenir dies (algú) (p.ext.), tenir una hora bèstia (p.ext.), estat d’ànim (p.ext.)