DESAGRADAR

assentar-se-li malament (a algú) SV, algú, rebre malament alguna cosa que ha dit algú altre

Aquella ordre se li assentà malament / El que li has dit se li ha assentat molt malament (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (EC, *)

caure malament (a algú), posar-se-li malament (a algú), prendre (alguna cosa) de través, caure tort (a algú), saber greu (a algú), posar-se-li com una patada al cul (a algú)

assentar-se-li bé (a algú) (ant.)

caure-li a sobre (a algú) SV, resultar desplaent (a algú) (R-M)

Aquesta feina li cau a sobre; bé prou que es veu que treballa per força / Haver d’anar a aquesta reunió em cau al damunt; avui estic molt cansat (També s’usa amb la forma caure-li al damunt (a algú)) (R-M)

caure-li de les mans (a algú), caure-li dels dits (a algú)

caure-li sobre (a algú) (v.f.)

caure-li de les mans (a algú) SV, cansar, enfastidir (EC)

Aquesta feina em cau de les mans; no m’agrada gens de fer-la / Tot li cau de les mans; és incapaç d’il·lusionar-se amb res / Caure un llibre de les mans (R-M, R-M, IEC)

caure-li dels dits (a algú), caure-li a sobre (a algú)

a repèl (p.ext.)

caure-li dels dits (a algú) SV, desplaure / resultar desplaent a algú (R-M, *)

Aquesta mena de feines li cauen dels dits; no sap com posar-s’hi

caure-li de les mans (a algú), caure-li a sobre (a algú)

a repèl (p.ext.)

caure malament (a algú) SV, desplaure, ofendre / ésser desagradable, donar disgust (a algú) (R-M, A-M)

En Xavi cau malament als pares de la seva xicota i els vol fer canviar d’opinió / Li ha caigut malament que li diguessis tot allò; s’ha enfadat molt (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, R-M)

assentar-se-li malament (a algú), posar-se-li malament (a algú), caure tort (a algú), saber greu (a algú)

caure bé (a algú) (ant.)

caure tort (a algú) SV, desplaure, ofendre (algú) (R-M)

Amb aquest comportament segur que caurà tort als seus sogres / Tot el que li diràs li cau tort; ell no suporta que ningú li faci cap observació (*, R-M)

posar-se de través (a algú), assentar-se-li malament (a algú), posar-se-li malament (a algú), caure malament (a algú)

esgarrifar les dents (a algú) SV, produir una sensació desagradable com d’esgarrifança, generalment per efecte d’un soroll estrident o pel contacte d’aliments aspres (A-M)

Deixa de gratar això, que esgarrifa les dents

esmussar les dents (a algú), fer guiscar les dents (a algú), fer les dents llargues (a algú)

esmussar les dents (a algú) SV, produir una sensació desagradable com d’esgarrifança, generalment per efecte d’un soroll estrident o pel contacte d’aliments aspres (A-M)

Aquella llimona em va esmussar les dents de tan agre que era

esgarrifar les dents (a algú), fer guiscar les dents (a algú), fer les dents llargues (a algú)

fer guiscar les dents (a algú) SV, produir una sensació desagradable com d’esgarrifança, generalment per efecte d’un soroll estrident o pel contacte d’aliments aspres (A-M)

Sempre que escriu a la pissarra fa guiscar les dents a tothom

fer les dents llargues (a algú), esmussar les dents (a algú), esgarrifar les dents (a algú)

fer les dents llargues (a algú) SV, produir una sensació desagradable com d’esgarrifança, generalment per efecte d’un soroll estrident o pel contacte d’aliments aspres (A-M)

Era un albercoc tan aspre que em va fer les dents llargues

fer guiscar les dents (a algú), esmussar les dents (a algú), esgarrifar les dents (a algú)

fer mal a la vista SV, expressió usada per a indicar que alguna cosa desagrada a la vista

La seva combinació de vestuari fa mal a la vista

fer mal d’ulls, ferir la vista

fer mal a les orelles (p.ext.), fer ploure (p.ext.)

fer puput (a algú) SV, produir peresa / no venir de gust, resultar desagradable (A-M, *)

Em fa puput haver d’anar a escola / Si pogués no hi aniria, a veure-lo: me fa un puput haver-li de fer cas (També s’usa amb la forma fer un puput (a algú)) (A-M, *)

venir-li de gust (a algú) (ant.)

[Mall.]

no entrar-li (a algú) SV, sentir aversió. Desplaure (R-M)

Aquests costums calcats de l’estranger no m’entren; a mi, dóna’m les nostres festes tradicionals / Les matemàtiques no m’entren (R-M, EC)

tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, no poder sofrir

no ésser sant de la seva devoció SV, no ésser simpàtic, no inspirar confiança a algú / no ésser-li simpàtic, no agradar-li (EC, IEC)

Aquell escriptor tan polèmic no és sant de la seva devoció / Aquell cantant no és el sant de la meva devoció; el seu estil no m’agrada (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (*, R-M)

fer el pes (a algú) (ant.)

no fer goig SV, inspirar desconfiança algú o alguna cosa, esperar-ne alguna cosa desagradable, enutjosa, etc. (EC)

No fa goig veure’l tan begut / El seu gest no m’ha fet gens de goig: malfia-te’n! (També s’usa amb els quantificadors gaire, gens, etc. en posició prenominal) (*, EC)

fer mal d’ulls (p.ext.)

no voler SV, refusar / molestar alguna cosa a algú (EC, *)

És una criatura que no vol crits (EC)

posar-se de través (a algú) SV, no ésser admès fàcilment (R-M)

Aquestes actituds es posen de través a qualsevol / Aquest home, amb la seva rialleta impertinent, sempre se m’ha posat de través; no li tinc cap simpatia (*, R-M)

tenir (algú o alguna cosa) entravessat, caure tort (a algú), entre cap i coll

prendre (alguna cosa) de través (p.ext.)

posar-se-li malament (a algú) SV, desplaure, ofendre (R-M)

Se li va posar malament el fet que l’acusessis sense proves (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

caure malament (a algú), assentar-se-li malament (a algú), caure tort (a algú), saber greu (a algú), posar-se-li com una patada al cul (a algú)