DESAGRADABLE

caure-li agre (a algú) SV, ésser desagradable, donar disgust (A-M)

Aquella discussió dels seus pares li va caure agra

caure-li avall (a algú), fer-li mal ventrell (a algú), saber greu (a algú)

caure-li avall (a algú) SV, ésser desagradable, donar disgust (A-M)

Que el negoci fracassés li va caure avall

caure-li agre (a algú), fer-li mal ventrell (a algú), saber greu (a algú)

dur de pair SA, difícil d’admetre (R-M)

La mort és una de les contrarietats més dures de pair (R-M)

mal bocí (p.ext.), entre cap i coll (p.ext.)

fer de mal veure SV, no fer cap bon efecte a aquell qui ho veu fer (EC)

No parlis amb la boca plena que fa de mal veure

fer mal efecte

fer mal efecte SV, ésser desagradable a l’esguard (R-M)

Fa mal efecte aquell abric penjat a l’entrada; sembla un home amagat (R-M)

semblar una altra cosa, fer mal d’ulls, fer de mal veure

fer mala espina (a algú) (p.ext.)

no baixar-li pel coll (a algú) SV, desagradable / no ésser agradable algú o alguna cosa a algú (Fr, *)

Quan el va conèixer, no li va baixar pel coll / Aquesta situació d’angoixa no li baixa pel coll

no passar-li del coll (a algú), no passar-li de les dents (a algú)

no saber a pinyons SV, no tenir bon gust, no ésser gens agradable (A-M)

Jo faré tal cosa que no us sabrà a pinyons / Aquest menjar que ens has preparat avui no sap a pinyons precisament. Començaré a pensar que no ets una bona cuinera (A-M, *)

tenir mal paladar

fondre’s dins la boca (ant.)

no tenir cap gràcia SV, (alguna cosa) ésser desplaent, molesta, etc. (IEC)

Aquests crits que fas no tenen cap gràcia (També s’usa amb els quantificadors cap mena de, gens de i gota de)

fer-li mal ventrell (a algú)

tenir la seva gràcia (ant.), tenir el seu què (ant.)

semblar una altra cosa SV, tenir aspecte repulsiu o grotesc (R-M)

Tan escabellat i emmascarat, semblava una altra cosa; gairebé feia por (R-M)

fer mal efecte

tenir mal paladar SV, tenir mal sabor (R-M)

Podrà ser de molt bona qualitat aquest formatge, però, per mi, té mal paladar / És un vinet molt fluix, però no té mal paladar; per a tot beure ja va bé (R-M)

no saber a pinyons

tenir bon paladar (ant.)

vida de moros SN, vida molt carregosa o desagradable (A-M)

Ha envellit molt de pressa perquè ha portat una vida de moros

vida de negres

món de mones (p.ext.)

vida de negres SN, vida molt carregosa o desagradable (A-M)

He portat una vida de negres / El meu avi va tenir una vida de negres

vida de moros

món de mones (p.ext.)