DESAFIAR

llançar el guant (a algú) SV, llançar el guant en senyal de desafiament / desafiar algú a un duel (IEC, EC)

Va llançar el guant al seu rival perquè volia lluitar / Li va llançar el guant per tal de veure qui acabaria primer la feina (*, R-M)

requerir de batalla (algú) SV, provocar algú al combat (EC)

El cavaller va requerir de batalla el seu rival

requesta de batalla (p.ext.)