DESACORD

alça, Manela SN, expressió exclamativa usada per a denotar sorpresa, admiració, desacord, etc.

Que vaig ser jo qui t’ho va dir? Alça, Manela! Això sí que és un bon disbarat

ara pla, ai mare

ballar-hi el diable O, haver-hi dissensions (R-M)

No es comprèn que no hagin acordat res; segurament hi balla el diable, encara que no vulguin deixar traslluir les discrepàncies (R-M)

ficar-s’hi la bruixa, córrer mals aires, mar de fons, mal rotllo, pocs i malavinguts

anar mal dades (p.ext.)

estar lluny (de fer alguna cosa) SV, no creure alguna cosa, no pensar-la, etc., en absolut (EC)

Estic lluny de pensar això que dius (S’usa normalment amb els verbs creure, pensar, etc. com a complement de la preposició) (EC)

ésser repelós (a fer alguna cosa) (p.ext.)

mal rotllo SN, dit per a indicar que hi ha un ambient de desacord o tensió entre les persones que formen un grup o comunitat

Per la manera com es miren, es nota que entre ells hi ha mal rotllo / Ostres, que no vols venir a la festa? Mal rotllo, sense tu no ens ho passarem bé

mala maror, mal viatge, mal negoci, soroll de fons, ballar-hi el diable

bon rotllo (ant.), de mal rotllo (p.ext.)

mira qui parla O, expressió per a indicar que allò que algú retreu d’altri se li pot retreure a ell mateix / exclamació amb què volem indicar que aquell qui acaba de parlar de defectes d’altri pateix dels mateixos (IEC, A-M)

—Ahir no vas anar a la reunió, eh? —Mira qui parla! Tu tampoc, pel que m’han dit / Dius que sóc dormilega? Qui parla! Cada dia fas tard a l’oficina (També s’usa amb el verb guaitar i ometent el verb principal) (*, R-M)

ves per on

ni somiar-ho SConj, nega terminantment una proposició (R-M)

Et penses que tornarà? Ni somiar-ho; està massa enfadat / Que ell et concedeixi això, ni ho somiïs / Ni ho somiïs, que et regalarà un cotxe! (S’usa en contextos negatius) (R-M, EC, *)

i ara, ni pensar-hi

per aquí no hi passo O, expressió usada per a indicar el nostre desacord envers alguna cosa

No em diguis que no em puc queixar perquè per aquí no hi passo

no et fot

què s’ha cregut (p.ext.), què s’ha pensat (p.ext.)