DESACOLLIR

tancar les portes (a algú) SV, no rebre algú / refusar de rebre’l / no admetre’l (IEC, EC, R-M)

Tancaven les portes als nouvinguts / Vist el seu mal comportament, tots els amics li han tancat les portes; ara es troba ben sol (També s’usa amb la forma tancar totes les portes (a algú)) (*, R-M)

tancar-li la porta pels nassos (a algú), donar les portes pels ulls (a algú), tirar-li la porta pels nassos (a algú)

donar casa franca (a algú) (ant.), obrir la casa (a algú) (ant.), fer una bona arribada (a algú) (ant.), allargar-li els braços (a algú) (ant.)