DESABRIGAT

anar a la fresca SV, anar vestit lleugerament, amb poca roba (EC)

Anava a la fresca i per això es va refredar / Amb aquest temps que fa no es pot anar tan a la fresca; es pot agafar un refredat (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, massa, molt, tan, etc. en posició postverbal) (*, R-M)

anar lleuger de roba, anar prim de roba

ja ha arribat el fred de Rússia (ant.), anar en cos de camisa (p.ext.), anar en mànigues de camisa (p.ext.), tenir fogots (p.ext.)

anar en cos de camisa SV, (anar) sense portar de cintura per amunt cap peça de vestir que cobreixi la camisa (IEC)

Fa tanta calor, que a l’oficina tothom va en cos de camisa (R-M)

anar en mànigues de camisa

anar a la fresca (p.ext.), anar lleuger de roba (p.ext.), anar prim de roba (p.ext.)

anar en mànigues de camisa SV, anar sense americana, gec o altra peça de vestir les mànigues de la qual cobreixin les de la camisa (IEC)

En aquesta oficina no deixen anar en mànigues de camisa; obliguen a dur americana (R-M)

anar en cos de camisa

ja ha arribat el fred de Rússia (ant.), anar a la fresca (p.ext.), anar lleuger de roba (p.ext.), anar prim de roba (p.ext.)