DESÚS

fora d’ús SAdv, retirat de l’ús / que no s’usa (R-M, IEC)

Cal deixar fora d’ús aquesta cafetera perquè no tanca prou bé (R-M)

en desús

en ús (ant.), fora de servei (p.ext.)