DES

(d’algun temps) a aquesta part SP, des de fa un període de temps

De vuit dies a aquesta part / D’un mes a aquesta part no he anat cap vegada al cinema (EC, *)

d’un temps a aquesta banda, d’ençà (d’algun moment)

a comptar (d’algun moment) SP, prenent com a base (una hora, un dia, un mes, etc., concret) (EC)

La llei vigirà a comptar del dia u de juny (EC)

a partir de

a datar (d’algun dia) SP, a partir d’un dia determinat / des d’aquell dia (R-M, IEC)

A datar d’avui hi haurà un nou horari de trens (R-M)

a partir de

a partir de SP, prenent com a punt de partida allò que s’indica (R-M)

Hi ha lloc per a deu persones; a partir d’aquest nombre no podem admetre ningú més / A partir d’aquell dia tot va canviar (R-M, EC)

d’ençà (d’algun moment), a comptar (d’algun moment), a datar (d’algun dia)

d’ençà (d’algun moment) SP, des de / prenent com a base (una hora, un dia, un mes, etc., concret) (R-M, *)

D’ençà del dijous no l’he vist més / D’ençà que és fora / Ens varen presentar en una conferència a la qual assistírem per molt distinta causa, i d’aleshores ençà ens hem fet amics (R-M, IEC, R-M)

a partir de, a comptar (d’algun moment), (d’algun temps) a aquesta part

(d’algun moment) ençà (v.f.)

de part de darrere SP, per darrere, des de darrere (IEC)

De part de darrere la veu dels actors no se sent gaire bé (També s’usa amb la forma de part d’arrere)

(d’algun lloc) estant SP, precedit de la preposició «de» o «des de» i una indicació de lloc, reforça el significat de «des de», expressant el lloc relativament llunyà des del qual es veu, es fa, se sent, etc., alguna cosa / [algú, veure, sentir etc., alguna cosa] estant ell en aquest lloc (A-M, IEC)

D’aquí estant es veu Montserrat / De dalt estant el poble sembla molt petit / De lluny estant no et coneixia (IEC, EC, *)