DEPENENT

amb reserva (d’alguna cosa) SP, fórmula referida a un acord emprada per a expressar l’adhesió a la generalitat dels seus conceptes però no a tots (IEC)

El candidat no es va voler pronunciar sobre els pactes de govern que faria amb reserva dels resultats a les urnes

amb la reserva (d’alguna cosa) (v.f.), en funció (d’alguna cosa) (p.ext.)

guardant que SAdv, observant tal o tal regla

Guardant que hi vagis o no, ell actuarà; ja ho veuràs (R-M)

segons que

segons que SP, observant tal o tal regla / expressa un sentit de subordinació a la realitat de dues o més coses igualment possibles (R-M, EC)

Jo actuaré diferentment segons que em demani o no disculpes / Segons que siguis bo o dolent, així et tractarà (R-M, EC)

guardant que