DENT

dent de llet SN, cadascuna de les dents, de la primera dentició dels vertebrats, destinades a caure i a ésser substituïdes per unes altres de permanents (EC)

Al Rogeret li ha sortit ja la primera dent de llet / Té càries en un queixal de llet (També s’usa amb el nom queixal)

dents d’all SN, les dents massa grosses (A-M)

Li diuen que s’assembla a un conill perquè té les dents d’all

dents de fava, dents de cavall

dents de rata (ant.)

dents de cavall SN, les dents massa grosses (A-M)

Té unes dents de cavall que sembla que quan parla t’hagi de mossegar

dents de fava, dents d’all

dents de rata (ant.)

dents de fava SN, les (dents) que són molt grosses (Fr)

Tens les dents de fava com el teu pare; en canvi, la teva mare té dents de rata

dents de cavall, dents d’all

dents de rata (ant.)

dents de rata SN, dentetes menudes (Fr)

Ha deixat marcades al formatge la forma de les seves dents de rata

dents d’all (ant.), dents de cavall (ant.), dents de fava (ant.)