DENSIFICAR-SE

prendre cos SV, créixer la densitat (R-M)

Si hi barreges més farina, la pasta prendrà cos (R-M)

donar cos (a algú) (inv.)