DENS

poder-se tallar SV, ésser molt intens, molt espès (EC)

Aquest brou es pot tallar / El vi que ens van servir tenia tant cos que es podia tallar (Es diu referint-se a noms que denoten líquids) (EC, *)