DENEGAR

a bona porta t’agafa la fam O, es diu per a denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc. (A-M)

—Que em pots deixar diners una temporada? —A bona porta t’agafa la fam, no et puc ajudar

a bon sant t’encomanes (p.ext.)

a l’altra porta, que aquesta no s’obre (Or., Occ.); a una altra porta, en donen dos (Bal.)

[Val. (A-M)]

a l’altra porta, que aquesta no s’obre O, es diu per a denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc. (A-M)

Un xicot es va acostar a la porta del seu cotxe per demanar-li caritat i li va contestar: a l’altra porta, que aquesta no s’obre

no haver-n’hi de cuits

a una altra porta, en donen dos (Bal.); a bona porta t’agafa la fam (Val.)

[Or., Occ. (A-M)]

a una altra porta, en donen dos O, es diu per a denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc. (A-M)

Ara vols que et faci un favor? A una altra porta, en donen dos

a l’altra porta, que aquesta no s’obre (Or., Occ.); a bona porta t’agafa la fam (Val.); una altra volta serà, germanet (Val.)

[Bal. (A-M)]

cloure la mà (a algú) SV, es diu per a denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc.

El Govern ha clos la mà en matèria d’autonomia

obrir la mà (a algú) (ant.), allargar la mà (a algú) (ant.), fer caritat (ant.)

una altra volta serà, germanet O, es diu per a denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc.

Aquí no donem caritat; ho sento, una altra volta serà, germanet!

a una altra porta, en donen dos (Bal.)

[Val.]