DEMOSTRAT

quedar de manifest SV, quedar demostrat clarament

Ha quedat de manifest la seva manca de voluntat

posar (alguna cosa) de manifest (inv.)