DEMOSTRAR

fer fe (d’alguna cosa) SV, testimoniar, servir de prova (IEC)

El testimoni va fer fe que l’acusat era innocent / Ell en pot fer fe perquè ho va presenciar tot (*, R-M)

donar fe (d’alguna cosa)

fer-li entrar (alguna cosa) pels ulls (a algú) SV, fer comprendre una cosa amb evidència (A-M, EC)

Li vaig fer entrar la meva hipòtesi pels ulls

ficar-li (alguna cosa) pels ulls (a algú), fer-li tocar (alguna cosa) amb la mà (a algú), fer veure (alguna cosa, a algú)

fer-li tocar (alguna cosa) amb la mà (a algú) SV, donar proves evidents d’alguna cosa a algú (IEC)

Si no em fan tocar el projecte amb la mà, no m’ho creuré / No ho creien fins que els ho van fer tocar amb la mà; ells mateixos van veure les liquidacions (*, R-M)

fer-li entrar (alguna cosa) pels ulls (a algú), fer veure (alguna cosa, a algú)

fer veure (alguna cosa, a algú) SV, demostrar / fer comprendre una cosa amb evidència (EC, *)

Li he fet veure el seu error / No li puc fer veure que les coses van anar d’aquesta manera (EC, Fr)

fer-li entrar (alguna cosa) pels ulls (a algú), fer-li tocar (alguna cosa) amb la mà (a algú), ficar-li (alguna cosa) pels ulls (a algú)

ficar-li (alguna cosa) pels ulls (a algú) SV, fer comprendre una cosa amb evidència (A-M)

Ens va ficar la seva teoria pels ulls i ens va semblar bé / Em va ficar pels ulls la seva hipòtesi sobre el que podia haver succeït i me’l vaig creure

fer-li entrar (alguna cosa) pels ulls (a algú), fer-li tocar (alguna cosa) amb la mà (a algú), fer veure (alguna cosa, a algú)

reblar el clau (p.ext.)

posar (alguna cosa) de manifest SV, mostrar clarament, fer palès (IEC)

La meva pregunta va posar la seva mala llet de manifest / Aquesta resposta posa de manifest la seva ignorància (*, EC)

deixar (alguna cosa) en evidència, posar (alguna cosa) al descobert

quedar de manifest (inv.)

reblar el clau SV, insistir en la demostració d’una cosa fins a deixar-la ben clara / refermar amb noves proves, raons, etc. (Fr, IEC)

Va estar reblant el clau fins que va convèncer tothom

no deixar (alguna cosa) de la mà (p.ext.), ficar-li (alguna cosa) pels ulls (a algú) (p.ext.)