DEMANDA

a demanda (d’algú) SP, demanda / demanat per algú (Fr, *)

Va comprar-ho a demanda de la seva germana

a petició (d’algú), a requesta (d’algú), a prec (d’algú), a sol·licitud (d’algú)

a instàncies (d’algú) SP, demanat per algú

Va actuar així a instàncies del seu cap / Ho féu a instàncies meves (*, IEC)

a petició (d’algú)

a petició (d’algú) SP, demanat per (R-M)

L’actriu va sortir dues vegades a saludar, a petició del públic (R-M)

a requesta (d’algú), a requeriment (d’algú), a instàncies (d’algú), a súplica (d’algú), a prec (d’algú), a sol·licitud (d’algú), a demanda (d’algú)

a prec (d’algú) SP, dit per a expressar la demanda d’algú

A prec d’un admirador, va repetir la cançó / Ho va fer a precs meus (*, IEC)

a petició (d’algú), a demanda (d’algú), a súplica (d’algú)

a precs (d’algú) (v.f.), si us plau (p.ext.), per favor (p.ext.)

a requeriment (d’algú) SP, a requesta de / essent requerit per algú (IEC, *)

Va haver de deixar el pis a requeriment del propietari

a petició (d’algú), a requesta (d’algú)

a requesta (d’algú) SP, essent requerit per algú (R-M)

A requesta dels socis, va haver de presentar la liquidació / Ho ha fet a requesta meva (R-M, EC)

a petició (d’algú), a requeriment (d’algú), a demanda (d’algú)

a sol·licitud (d’algú) SP, essent requerit per algú

L’orquestra, a sol·licitud de l’auditori, interpretà una peça de Mozart / Va haver de lliurar els documents a sol·licitud d’una de les parts implicades en el procés (R-M, *)

a petició (d’algú), a demanda (d’algú)

a súplica (d’algú) SP, essent requerit per algú

Ho va acabar a súplica de la seva mare, perquè estic segur que per ell no ho hauria fet

a petició (d’algú), a prec (d’algú)

si us plau (p.ext.), per favor (p.ext.)