DELICAT

1. sensible a les menors impressions exteriors

de sucre SP, extremament delicat / molt delicat (R-M, IEC)

Per qualsevol cosa plora; és de sucre, aquesta noia! (R-M)

de mira’m i no em toquis, ésser un figa, ésser un figa tova, ésser un figa blana, ésser un figa molla

de fira (p.ext.), més delicat que ungla d’ase (p.ext.), delicat com una ungla d’ase (p.ext.)

2. dotat d’una gran finesa d’apreciació, capaç de fer les distincions més subtils

de bon gust SP, d’una gran delicadesa o refinament / considerat bell, correcte (*, R-M)

És una dona de bon gust: sempre sap el que és adequat a la situació / Ha estat de bon gust felicitar la seva esposa amb un ram de flors; ell ho ha agraït / A l’hora de decorar el menjador va tenir bon gust (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma tenir bon gust) (R-M, R-M, *)

de bon to

de mal gust (ant.), de mal to (ant.), tenir bon paladar (p.ext.), tenir el paladar fi (p.ext.), amb gust (p.ext.)