DELICADAMENT

amb gust SP, expressió usada per a denotar refinament, delicadesa, etc.

Va decorar la casa amb gust

de bon gust (p.ext.)