DELIBERAR

entrar en consell SV, posar-se a la raó, deliberar, admetre discussió (A-M)

Va entrar en consell el tema dels residus tòxics del riu

treure (alguna cosa) a rotlle (inv.), en consell (p.ext.), posar (alguna cosa) sobre la taula (p.ext.), posar (alguna cosa) sobre el tapet (p.ext.), fer raons (p.ext.)